To Chichibu and Beyond

[Seibu-shinjuku ->Chichibu 910yen]

seibu-shinjuku
△10:23
(shinjukusen-kyuko)

Tokorozawa
(ikebukurosen-hannou-iki)
△11:06

Hanno
△11:34発
(seibu-chichibu-line)

Seibuchichibu

walk 6 min

Ohanabatake
△12:44
(Chichibu-tetudo)

Chichibu

—————–

[Chichibu-station ->Asami camp site
by bus 510yen]

Chichibu
△13:20

Urayama-dainichidou 

walk 20 min

Asami camp site